TechniShow | Ontmoet scheepsbouw

Beoordelingen TechniShow | Ontmoet Scheepsbouw

Hoe tevreden waren de aanwezigen?

Totale beoordeling

7,8

Op woensdag 11 maart 2015 vond TechniShow | Ontmoet Scheepsbouw plaats, bij IHC Holland en IHC Fabrication in Kinderdijk.

TechniShow | Ontmoet is een nieuw event van brancheorganisatie FPT-VIMAG, in samenwerking met Jaarbeurs, om ketenpartners in de productieketen bijeen te brengen. Op 11 maart kwamen bedrijven uit de productietechnologie en de scheepsbouw samen om elkaar te ontmoeten en kennis te delen. Verbinden - verdiepen - verwaarden is het motto van TechniShow | Ontmoet.

Vanaf 14:30 uur werd er gezorgd voor een zeer interessant programma met de nieuwste ontwikkelingen, trends, productietechnieken en -methoden in de scheepsbouw.

Het programma bestond uit:

  • 14:30 Ontvangst
  • 15:00 Start door productie IHC Holland en IHC Fabrication
  • 16:30 Koffiepauze
  • 16:45 Start presentaties
  • 17:45 Aperitief
  • 18:00 Aanvang diner


Presentaties

Tijdens deze middag inspireerden en informeerden twee prominente sprekers de aanwezigen met hun visie op de sector scheepsbouw. In de presentaties werd er diep ingegaan op de ontwikkelingen in de Europese scheepsbouwindustrie, de scheepsbouw- en equipmentproductie.

De aanwezigen kregen inzicht in de markt van scheepsbouw en scheepsbouwtoelevering: welke trends en drivers bewegen deze industrie, sector forecasts, nieuwe productietechnieken, make or buy, outsourcing, smart industry, smart yards en de verwachtingen t.a.v. de toeleverketen op het gebied van expertise, productiecapaciteit en "kosten en productietechnologie.


Sector Informatie

Scheepsbouwcluster 2013
De Nederlandse scheepsbouwcluster was in 2013 goed voor een omzet van €6,4 miljard (2012: €6,1 miljard) en een totale werkgelegenheid van 29.361 fte (2012: 29.466 fte).


Zeescheepsnieuwbouw
In totaal zijn er in 2013 77 zeegaande schepen opgeleverd (2012: 95). De orderintake betrof 136 schepen (2012: 61 schepen) met een waarde van €2,3 miljard (2012: €764 miljoen). Het exportaandeel bedroeg 59% (2012: 58%).


Maritieme toeleveranciers
De maritieme omzet van de circa 670 Nederlandse maritieme toeleveranciers bedroeg in 2013 €3,42 miljard (2012: €3,37 miljard). De totale werkgelegenheid in de Nederlandse maritieme toelevering is 17.361 voltijds arbeidsplaatsen (2012: 17.616 fte). Over 2013 zijn er voor het eerst ook cijfers beschikbaar over de hoeveelheid tijdelijke arbeidsplaatsen bij de maritieme toeleveranciers. Er waren gemiddeld 2.257 fte aan tijdelijke krachten aan het werk bij de maritieme toeleveranciers gedurende 2013.


Reparatie, Conversie en Onderhoud
De omzet bedroeg in 2013 €515 miljoen (2012: €551 miljoen). De werkgelegenheid 2.635 fte (2012: 2.000 fte).


Kleine scheepsbouw en binnenvaart
In 2013 werden er 114 schepen (2012: 90 schepen) opgeleverd. De orderportefeuille bedroeg per 31 december 84 schepen (2012: 73 schepen).


Grote jachtbouw
In 2013 zijn 23 superjachten opgeleverd (2012: 18 superjachten) met een waarde van €807 miljoen (2012: €657 miljoen) en 36 nieuwe opdrachten zijn genoteerd (2012: 14) met een waarde van €1,4 miljard (2012: €589 miljoen). De orderportefeuille betrof eind december 66 superjachten (2012: 59 superjachten) met een waarde van bijna €2,7 miljard (2012: €2,2 miljard).


Download Jaarverslag